15ES JORNADES INTERDISCIPLINARS CATALANES DE RESIDÈNCIES DE GENT GRAN

RGG

15ES JORNADES INTERDISCIPLINARS CATALANES DE RESIDÈNCIES DE GENT GRAN

15 de May de 2022
/ / /
Comments Closed

15ES JORNADES INTERDISCIPLINARS CATALANES DE RESIDÈNCIES DE GENT GRAN

Online, 11-12 March 2022

Organizer: Col·legi de Metges de Barcelona, Col·legi de Treballadors Socials de Catalunya, Col·legi d’Infermeria de Barcelona, Col·legi d’Advocats de Barcelona, Col·legi de Psicologia de Catalunya, Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya, Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya, Col·legi de Logopedes de Catalunya and Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

Venue: Online

Web: http://residenciesgentgran15.activacongresos.com/

Comments are closed.

top